För dig som funderar på utbildning

Arbete, Utbildning

Utbildning för höghöjdsarbeten

Om man ska arbeta på hög höjd så krävs det att man har en utbildning för höghöjdsarbeten. Det finns stora risker att arbeta på hög höjd och det är viktigt att man är medveten vilka risker som finns. Det är detta som de flesta utbildningar som finns tar upp. Den kan naturligtvis se olika ut för olika typer av höghöjdsarbete och det finns utbildningar som kan skräddarsys efter de behov som ni har.

Vid alla arbeten på hög höjd så ska skyddsutrustning användas. Det kan vara selar, säkerhetslinor och karbinhakar. Vi kan känna igen fallskyddsutrustning från klätterbranschen då det är mycket som är lika där. Fallolyckor är det vanligaste när man arbetar på hög höjd och det gäller att man förhindrar detta. Förutom kunskapen och medvetenheten om riskerna så är skyddsutrustningen det som kan rädda dig om du skulle råka falla från hög höjd. Se till så att använda relevant utrustning för de arbeten som ska utföras.

Det finns en lagstiftning som säger att arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagarna om de risker som finns på en arbetsplats. Men också att man har relevant utbildning för det arbete som ska utföras. Det är också arbetsgivarens ansvar att det finns den utrustning som krävs för att arbetet ska genomföras på ett säkert sätt. När man genomfört en utbildning för arbete på hög höjd så får man detta dokumenterat genom ett certifikat att utbildningen uppfyllt alla de krav som Arbetsmiljöverket krävt. Med genomförd utbildning så har man mer kunskaper om de risker som föreligger det arbete som ska utföras och kan på så sätt minimera eventuella olyckor.