För dig som funderar på utbildning

Arbete, Företag

Din egen klinik efter du studerat klart

Allt flera läkare väljer idag att öppna egen klinik istället för att jobba som anställd. Som egenföretagare har du en enorm frihet men du har också ansvar för områden du kanske inte är lika insatt i som i vården. Ett exempel är allt material du behöver på din klinik.

Vårdmaterial

Den ena kategorin av anskaffningar är sådant som direkt härrör till vården. Hit hör allt från britsar och stetoskop till mediciner och fungerande system för databaser. När vårdmiljö kommer fram i forskningsprojekt eller andra publikationer, fokuserar man ofta på en mera abstrakt del av miljön, som till exempel ledarskapet. Men faktum är att det är de små sakerna som patienterna kommer ihåg. Det rosa stetoskopet för en liten prinsessa eller den uppvärmda britsen är exempel på sådana detaljer som kan förbättra upplevelsen avsevärt.

Inredning

Också inredningen, den del som inte direkt rör vården, kan få enorm betydelse. Musiken i väntrummet eller tavlan på väggen gör helhetsupplevelsen bättre. Anatomiska modeller kan höra direkt till vårdmaterialet då något behöver förklaras med visuella hjälpmedel. Men de kan också vara en del av inredningen som visar klinikens specialitet eller ger de mest vetgiriga mindre patienterna något att titta på och kanske känna på. Hitta det du behöver här och satsa på just ditt specialområde.