För dig som funderar på utbildning

Okategoriserade

De största universiteten i Sverige

Idag utbildar sig allt fler på högskolan. Konkurrensen om jobben har hårdnat och för att vara attraktiv på arbetsmarknaden ställs allt högre krav på utbildning. I Sverige finns universitet som räknas till de främsta i världen med sin mycket höga kvalité på utbildning och forskning.

På alla universiteten i Sverige bedrivs forskning som ständig är aktuell och ligger i fronten. Det finns många attraktiva universitetsutbildningar och många blivande studenter drömmer om att få möjlighet att studera på något av landets större universitet. Dit räknas bland annat Lunds universitet och Uppsala universitet. Det är två lärosäten som är helt statliga.

Lunds universitet är Sveriges näst äldsta efter Uppsala universitet. Det grundades 1666. Lunds universitet har campus i Lund, Helsingborg och Malmö, vilka tillsammans har över 47 000 studenter per år. Lunds universitet erbjuder hundratals program och tusentals fristående kurser. Vid samtliga av universitetet fakulteter bedrivs forskning och de 8 olika fakulteterna är: Ekonomihögskolan, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Juridiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten, Lunds tekniska högskola, Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Intressanta innovationer som kommer från Lunds universitet är exempelvis Tetra Pak, den konstgjorda njuren och Bluetooth-tekniken.

Uppsala universitet grundades 1477 och är inte bara Sveriges äldsta universitet utan även nordens. Det är ett universitet som regelbundet rankas som ett av Sveriges och Europas främsta lärosäten. Inom samtliga discipliner räknas Lunds universitet till ett av världens 100 främsta lärosäten. Lunds universitet består av nio fakulteter, har omkring 23 000 helårsstudenter och ungefär 2 400 doktorander. De olika vetenskapsområden som behandlas inom universitetets forskning stimuleras och utvecklas i mötet mellan olika perspektiv. Den varierande forskningen bedrivs från olika campusområden. Ett av Europas största centra för livsvetenskaperna är Biomedicinskt centrum – BMC. I Blåsenhus bedrivs forskning och utbildning i psykologi och pedagogik. Dessa är bara exempel på olika campusområden av totalt 11.