För dig som funderar på utbildning

Utbildning

Studera juridik

Har du ett intresse av lag och ordning så kanske juridik är något som skulle intressera dig. Att studera juridik innebär att lära sig rättsvetenskap och hur de lagar och regler som finns har tillkommit och varför. Man kan arbeta både inom offentlig verksamhet likaväl som privat och du kan fortsätta att utbilda dig till advokat, åklagare eller domare med en juristutbildning i grunden.

Arbeta som jurist

Det finns en riktigt bred marknad för dig som har en juristutbildning, du kan jobba inom många olika sektorer. Både inom privata företag och statliga eller kommunala förvaltningar. Även inom landsting och olika organisationer kan du arbeta som jurist även om inte alltid det är fråga om juridiskt arbete. Mer än hälften av de som arbetar som jurister idag jobbar inom det privata sektorn idag. Det är ett varierande arbete att jobba som jurist och det finns flera olika arbetsplatser som behöver jurister.

Andra yrken inom juridik

Det som de flesta tänker på när man pratar om juridik är nog advokat, en advokat arbetar vanligtvis som försvarare vid rättegångar men kan även arbeta med att upprätta testamenten, hjälpa till med avtal för diverse företag och annat som har juridiska förtecken. Att arbeta som åklagare innebär ett nära samarbete med polisen att utreda brott som begåtts och beslutar om personer ska bli åtalade. Som domare så arbetar man i någon av Sveriges domstolar och dömer olika mål som kommer upp i till domstolen, det kan handla om brottmål men också tvister av olik karaktär.