För dig som funderar på utbildning

Utbildning

Utbildning på företaget

Många kunskapsintensiva företag bruka ibland uttrycka ”personalen är vår viktigaste resurs”. Det är naturligtvis helt sant, men man bör ändå ställa sig frågan: har vår personal rätt kompetens? Kunskap och kompetens är färskvara i vårt samhälle idag. Den tekniska utvecklingen går oerhört fort och gårdagens kunskap gäller inte idag.

Utbildning

Vikten av att ha kompetent personal kan inte överdrivas. Den ena sidan av det är att organisationen blir effektiv och konkurrenskraftig, men det är även så att personal som känner att de får utvecklas i sitt arbete och får använda sin kompetens till att driva sitt arbete framåt mår bra. En utbildning på företaget har därför även en hög grad av personalvårdande ingredienser.

Ett sätt att få in ny kunskap i en organisation är naturligtvis att anställa unga människor med utbildning från universitet och högskola. Samtidigt får man inte tappa den kunskap och erfarenhet som befintlig personal besitter. För att höja kompetensnivån kan internutbildning vara ett sätt. En konsult som sysslar med detta är Magnus Josephson, som riktar sig både till myndigheter och företag. Gemensamt för Magnus Josephsons utbildningar är att de ska leda till ökad tillväxt i sina offentliga affärer.

Fördelen med internutbildning med hjälp av konsulter är att utbildningen görs hemma på företaget eller myndigheten. Personalutveckling innebär ofta generella utbildningar på kursgårdar långt bort, vilket antagligen inte är den mest effektiva metoden att höja personalens kompetens. Med en extern konsult får du en utbildning som är skapad för just din organisation vilket medför att kompetenshöjningen fokuserar på ert viktigaste affärsområde.