För dig som funderar på utbildning

Arbete, Utbildning

Utbildning och reglerade yrken

Det finns en rad olika utbildningar i Sverige som har väldigt specifika inriktningar. När man slutfört denna utbildning har man enligt lag godkännande från staten, en myndighet eller liknande att vara verksam inom det valda området.  Några av de mest kända reglerade yrkena är lärare och läkare, men listan kan göras betydligt längre. Det som gör ett yrke till reglerat är att det i svensk lag finns definierat vilka krav som ställs på personer för att de ska få lov att arbeta och få använda titeln som följer med jobbet. I samband med utbildningen kan en viss examen, legitimation, auktorisering eller någon annan form av erkännande krävas. Olika yrken regleras av olika organisationer. Socialstyrelsen har hand om en majoritet av alla reglerade yrken i Sverige, men det finns även en del som endast ansvarar över en. Advokatsamfundet är ett sådant exempel och har hand om alla advokater. Det finns även UHR (Universitets- och högskolerådet), som är den ansvarande myndigheten för alla bergsguider i Sverige. Listan har sett tillskott genom åren. Det är till exempel bara sedan 2006 som audionom räknas som ett reglerat yrke i Sverige. Som mer och mer forskning görs i ämnen och yrken blir mer väldefinierade finns ett ökat intresse av att besluta om vilka krav som bör ställas på alla som arbetar inom området. Detta blir också av väldigt hög vikt när man talar om yrken som arbetar med folks hälsa, vilket är varför en så stor del av de reglerade yrkena på lisan i länken ovan just faller in under denna kategori av yrken. Reglerade yrken är till stor fördel för de som utbildar sig till dem då det finns klara och tydliga anledningar att tro att någon som avslutat utbildningen och eventuellt genomgått legitimering eller liknande har alla behörigheter för att jobba inom området. Men det är också väldigt fördelaktigt för samhället då dessa jobb ofta har ett stort ansvar mot sina kunder/patienter/klienter.