För dig som funderar på utbildning

Utbildning

Utbilda dig till skogsmaskinförare

Att utbilda sig till skogsmaskinförare innebär att du får arbeta med att gallra och avverka skog för något skogsbolag eller annan skogsägare. Det avverkade timret ska också fraktas fram till plats där timmerbilar hämtar upp för leverans till sågverk eller massafabriker.

skogsmaskin

Dagens maskiner är högteknologiska  som mäter ut den bästa kapade längderna för att de ska ge det mest ur varje träd som fälls. Datorkunskaper är viktiga för den moderne skogsmaskinföraren då man använder sig av den tekniken när man skickar information om vilka volymer man får under dagen och vilken kvalité det är på timret.

Det finns flera olika utbildningsställen till skogsmaskinförare och kolla upp vilken som skulle kunna passa dig. Under utbildning så får adekvat utbildning inom skogsvård för att kunna avgöra exempelvis vid gallring vilka träd som ska gallras bort för bästa återväxt. Som utbildad skogsmaskinförare så gäller det ofta att själv planera arbetet och utföra det på uppdrag av olika skogsbolag eller av de som äger skog.

De flesta maskiner fungerar på liknande sätt och det gäller att lära sig hur dessa skogsmaskiner fungerar. Skogsmaskinföretaget Komatsu Forest har egna simulatorer där man kan utbilda sig just för deras maskiner. Man får träna på verkliga scenarier och får en känsla för hur det verkligen känns att sitta i en av deras skogsmaskiner.

Yrkesmässigt så det ljust ut just nu för att kunna få jobb som skogsmaskinsförare och även framöver. Så om du älskar att vara ute i naturen och jobba självständigt så kan detta vara ditt framtidsyrke.