För dig som funderar på utbildning

Anställda, Arbete, Företag, Utbildning

Miljöutbildningar för framtidens jobb

Det är miljön som står i fokus för framtiden. Jorden ska räddas och vi måste lägga om i princip allt för att vårt samhälle ska fortsätta fungera. Det ställer stora krav på nästa generations arbetare, de måste hitta andra vägar. Utbildningar med fokus på miljön har funnits i flera år men nu ökar de till antalet. 

Vi ser redan idag vilka innovationer som görs för att vara miljövänligare som företag och göra gott för miljön på samma gång. Dessa innovationer går från bättre återvinning och använda naturligt solljus som el och belysning, till företag som tar sig an att rengöra processanläggningar så att delarna håller längre, arbetar effektivare och konsumtionen minskas då anläggningen inte behöver köpa nya produkter och delar.

På universiteten fylls det på med utbildningar som har tydligt miljöfokus. En sådan är masterprogrammet för hållbar destinationsutveckling där man försöker hitta miljövänligare och hållbara sätt att utveckla en region eller turistmål. Personer som har gått utbildningen kan sedan arbeta på kommuner, statliga myndigheter eller turismföretag för att planera och genomföra hållbara projekt inom destinationsutveckling.

Andra utbildningar kan tackla biologisk mångfald och försöka hitta sätt att rädda utrotningshotade flora och fauna. Forskning inom dessa områden är livsviktiga för att vi och naturen ska överleva.

Även utbildningar inom energi har fått en grön stämpel då man kan söka Yh-utbildningar inom energiteknik som fokuserar på energibesparingar och framtida sätt att bygga fastigheterna smart och hållbart.

Inom nästan alla yrken finns det numera ett hållbarhetstänk eller riktning mot miljön och ekologiska alternativ. De som arbetat inom samma bransch i 20+ år kan nog vänta sig att behöva återvända till skolbänken för att lära sig nya knep och tekniker. Det är ett ansvar som vi alla måste ta för att få en bättre värld.

Genom att ta ansvar får vi mycket mer hållbara tekniker i framtiden som inte kommer att såra vår värld, samtidigt som den kommer att underlätta vår vardag. Det är ett mycket bra sätt att ta oss till nästa nivå, både som samhälle men också som privatpersoner. Mer återvunnet ger mycket mer energi till jorden och vi snor inte lika mycket resurser.